Văn phòng 014

Trụ sở công ty: Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Nhà máy sản xuất: Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ Hotline: 0946 046 2920947 037 355

Email: quy.ngochai@gmail.com

Website: matbancongnghiep.com

.
.
.
.