CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC HẢI
Văn phòng công ty: Xã Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Nhà máy sản xuất : Xã Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ Hotline: 0946.046.292 & 0988.070.329 & 0947.037.355

Email:  quy.ngochai@gmail.com

Website: matbancongnghiep.com