Bàn cắt vải công nghiệp

Trụ sở công ty: Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Nhà máy sản xuất: Hữu Bằng – Thạch thất – Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ Hotline: 0946.046.292 – 0988070329

Email:quy.ngochai@gmail.com

 

Website: matbancongnghiep.com

.
.
.
.